Efekty psychologiczne

Error: Reguła wzajemności nie działa


Reguła wzajemności to mechanizm psychologiczny często wykorzystywany przez nas nieświadomie. Jenak zastosowanie umiejętnie tej metody, pomaga nam osiągać cele i zjednać sobie przychylność drugiej osoby.